bowls

Naprężone i niepłaskie cząsteczki aromatyczne

Opracowaliśmy nową strategię syntetyczną, tzw. syntezę przez zawijanie, która umożliwia przekształcenie odpowiednio zaprojektowanych cyklofanów w struktury o kształcie czaszy (miski) lub pasa molekularnego. Ostatnie osiągnięcia w tym obszarze to synteza chryzaorolu, otrzymanego poprzez reduktywne sprzęganie bromowanych karbazolofanów oraz karbazolowego pasa molekularnego, zsyntezowanego za pomocą wewnątrzcząsteczkowego alkilowania  Friedela-Craftsa.

The Fold-In Approach to Bowl-Shaped Aromatics. Synthesis of Chrysaoroles

Number: 
31
Bibliographic data
Tytuł: 
The Fold-In Approach to Bowl-Shaped Aromatics. Synthesis of Chrysaoroles
Authors: 
Myśliwiec, D.; Stępień, M.
Source: 
Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 1713–1717
typ: 
communication
doi: 
http://dx.doi.org/10.1002/anie.201208547

 Molecular jellyfish: A new family of bowl-shaped aromatic compounds swims into view (see picture). Quite unlike true jellyfish, chrysaoroles possess a rigid skeleton, which is assembled from fused carbazole units. Their synthesis involves a fold-in step to convert a macrocyclic precursor into the bowl-shaped target molecule.

toc graphic: 
graphics: 
Subskrybuje zawartość