fused oligopyrroles

Rozlegle skondensowane oligopirole

Znaczna część naszych badań jest skupiona na syntezie rozlegle skondensowanych związków heteroaromatycznych zawierających pierścienie pirolowe. W ramach tych badań eksplorujemy różne strategie syntetyczne (podstawienie aromatyczne, utleniające sprzęganie, etc.) oraz różnorodne motywy strukturalne. Jesteśmy szczególnie zainteresowani otrzymywaniem funkcjonalnych chromoforów i fluoroforów oraz układów zdolnych do samoorganizacji w fazich skondensowanych.

Subskrybuje zawartość