Chemiczna genealogia

Poniższa lista powstała m.in. w oparciu o następujące źródła:

http://laserspark.anu.edu.au/~mjs111/genealogy.html

http://genealogy.math.ndsu.nodak.edu/index.php

Lista stanowi interesującą ilustrację ciągłości nowożytnej tradycji akademickiej. System nadawania doktoratów zmieniał się mocno w ciągu wieków, wybór promotora/nauczyciela w niektórych przypadkach jest dosyć arbitralny. Zazwyczaj wybierany był promotor zapewniający najdłuższą udokumentowaną linię poprzedników.

Przedstawiona poniżej linia pokrewieństw wiedzie od Uniwersytetu Wrocławskiego poprzez lwowską szkołę chemii do niemieckiej tradycji naukowej. Miejsca uzyskania doktoratów świadczą o zmianach w niemieckim systemie akademickim. W XIX wieku można zaobserwować efekt obowiązkowej zmiany miejsca pracy po doktoracie. Wcześniej (XVI-XVIII wiek) kolejne doktoraty bronione są zazwyczaj w tym samym miejscu (Tybinga i Halle), co pokazuje, że w tym okresie "chów wsobny" był akceptowaną praktyką również w Niemczech.

Warto zwrócić uwagę na zmieniające się specjalności naukowe przodków. Genealogia prowadzi od chemików nieorganików (1-3), poprzez fizykochemików (4-5), aż do fizyków (6-7). Poczynając od Schweiggera (8), zazwyczaj trudno wyróżnić jedną dyscyplinę, jednak większość doktoratów (10-16) była nadawana w zakresie nauk medycznych. Poczynając od J. Musaeusa (17) genealogia konstruowana jest głównie w oparciu o stopień magister artium. Spośród kilku nauczycieli przypisywanych Retykowi (23) wybór pada rzecz jasna na najbardziej znanego (24). Dalsza genealogia opiera sie o tradycyjną linię kopernikańską.

Poczynając od Regiomontanusa można skonstruować wywód genealogiczny obejmujący więcej pokoleń niż przedstawiony poniżej. 

Użyteczne łącza

http://en.wikipedia.org/wiki/Doctorate

http://en.wikipedia.org/wiki/Praeses#Old_German_Academic_Use

Mój rekord na stronie academictree.org

Marcin Stępień
(-)
Ph.D. (2003, Uniwersytet Wrocławski)
1 Lechosław Latos-Grażyński
(-)
Ph.D. (1978, Uniwersytet Wrocławski)
2 Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
(1908-1991)
Ph.D. (1935, Politechnika Lwowska)
3 Wiktor Jakób
(1886-1971)
Ph.D. (1923, Uniwersytet Lwowski)
4 Stanisław Tołłoczko
(1868-1935)
Ph.D. (1896, Universität Göttingen)
5 Walther Nernst
(1864-1941)
Ph.D. (1887, Universität Würzburg)
6 Friedrich Wilhelm Georg Kohlrausch
(1840-1910)
Ph.D. (1863, Universität Göttingen)
7 Wilhelm Eduard Weber
(1804-1891)
Ph.D. (1826, Universität Halle)
8 Johann Salomo Christoph Schweigger
(1779-1857)
Ph.D. (1800, Universität Erlangen)
9 Georg Friedrich Hildebrandt
(1764-1816)
Ph.D. (1783, Universität Göttingen)
10 Johann Friedrich Gmelin
(1748-1804)
M.D. (1769, Universität Tübingen)
11 Philipp Friedrich Gmelin
(1721-1768)
M.D. (1742, Universität Tübingen)
12 Burchard David Mauchart
(1696-1751)
Lic.Med. (1722, Universität Tübingen)
13 Elias Rudolph Camerarius, Jr.
(1673-1734)
M.D. (1691, Universität Tübingen)
14 Elias Rudolph Camerarius, Sr.
(1641-1695)
M.D. (1663, Universität Tübingen)
15 Georg Balthasar Metzger
(1623-1687)
M.D. (1644, Universität Jena)
16 Johann Georg Macasius
(1617-1653)
M.D. (1638, Universität Jena)
17 Johannes Musaeus
(1613-1681)
Magister Artium (1634, Universität Erfurt)
18 Georg Großhain
(1601-1638)
Magister Artium (1629, Universität Halle)
19 Paul Röber
(1587-1651)
Magister Artium (1613, Universität Halle)
20 Ambrosius Rhodius
(1577-1633)
Magister Artium (1600, Universität Halle)
21 Melchior Jöstel
(1559-1611)
Magister Artium (1583, Universität Halle)
22 Valentin Otto
(1550-1603)
Magister artium (1570, Universität Halle)
23 Georg Joachim Rheticus
(1514-1574)
Magister artium (1535, Universität Halle)
24 Mikołaj Kopernik
(1473-1543)
Doctor iuris canonici (1503, Università di Ferrara)
25 Domenico Maria Novara da Ferrara
(1454-1504)
26 Johannes Müller (Regiomontanus)
(1436-1476)
Magister artium (1457, Universität Wien)
27 Georg von Peuerbach
(1423-1461)
Magister artium (1440, Universität Wien)
28 Johannes von Gmunden
(1380-1442)
Magister artium (1406, Universität Wien)
29 Heinrich von Langenstein
(1325-1397)
Magister artium (1363, Université de Paris)