Metalocenowe porfirynoidy

W związkach tych jednostki metaloceno-1,1-diylowe są wbudowane w truktury typu porfirynowego. Efektem takiej konstrukcji makrocykla jest niespotykana dotąd forma aromatyczności makrocyklicznej, w której ścieżka koniugacji prowadzi poprzez fragment metalocenowy. Czytaj więcej na stronie Zespołu Chemii Porfiryn (po angielsku).