Działalność dydaktyczna

Obecnie prowadzę następujące zajęcia w Zakładzie Chemii Organicznej:

  • Laboratorium z Chemii Organicznej (kurs podstawowy dla Chemii Ogólnej, Chemii Środowiska, Informatyki Chemicznej i Chemii Biologicznej);
  • Wykład i seminarium specjalizacyjne II dla IV r. Chemii Ogólnej w ramach Specjalizacji Chemia Organiczna. Zajęcia stanowią wprowadzenie do współczesnej syntezy organicznej. Od 2011 r. wykład dostępny jest również jako przedmiot do wyboru.

Ponadto administruję serwisem internetowym Zakładu Chemii Organicznej.