Wcześniejsze badania

Prace opublikowane we współpracy z prof. Lechosławem Latosem-Grażyńskim (Uniwersytet Wrocławski) oraz prof. Jonathanem Sesslerem (University of Texas at Austin).